Verwerking persoonsgegevens

P67Jewelz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. P67Jewelz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. P67Jewelz respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Persoonlijke gegevens die ingevoerd zijn op deze website zullen nooit worden verkocht of overgedragen aan derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

– E-mailadres

In principe verwerkt P67Jewelz alleen naw-gegevens t.b.v. de volgende doelen: – Omgoederenendienstenbijjeafteleveren
– Hetafhandelenvanjouwbetaling
– Communicatieoverdeverstrekteopdracht(en)

– Wettelijkeverplichting,zoalsadministratie(facturatie)enbelastingaangifte

Cookies
Voor het opslaan van informatie maakt P67Jewelz gebruik van cookies. Deze informatie wordt eventueel gebruikt om onderzoek te doen naar bezoekersaantallen, zoekwoorden, veel bezochte pagina’s en gebruikte browsers. Op basis hiervan is P67Jewelz in staat om de website te verbeteren voor haar bezoekers. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@p67jewelz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contact opnemen met P67Jewelz

Wanneer je via de website contact met ons opneemt, dan vragen wij jou je e-mailadres en naam in te vullen. De gegevens die je ons toevertrouwt worden alleen gebruikt voor dit doeleinde P67jewelz stelt jouw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Het bewaren van persoonsgegevens

P67Jewelz bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie zijn verstrekt, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van een vraag, verzoek om een reactie of het verzenden van de goederen. Verder hanteert P67Jewelz de wettelijke bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je twijfels hebt over welke gegevens P67Jewelz van jou hanteert, dan heb je het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door P67Jewelz. Neem hiervoor contact op met Petra de Jonge via p.dejonge67@hotmail.com of info@p67jewelz.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

P67Jewelz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@p67jewelz.nl

Contactgegevens

Weikamp 13
2264 JN, Leidschendam,
website: http://www.p67jewelz.nl mail: info@p67jewelz.nl
Tel: +31 6 33 02 88 42

Tevens kunt u de privacy statement hieronder als PDF downloaden.

Privacy verklaring